เด็กไทยตื่นตัวเรียนภาษาที่สาม

ผลโพลสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีฯ เผยเด็กไทยร้อยละ 85.49 ตื่นตัวอยากเรียนภาษาที่สาม เพิ่มเติมจากภาษาไทยและอังกฤษ เพราะคาดหวังเพิ่มโอกาสในการทำงาน เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปี 2558

เมื่อวันที่ 21มิ.ย. 2556 ศ.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ร่วมด้วยอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนรู้และความสนใจในการเรียนรู้ภาษาที่สาม นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษของกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศ.ศรีศักดิ์ เผยว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าเป็น 1 ในประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียน ในปลายปี พ.ศ.2558 ซึ่งคนไทยและเยาวชนไทยจะได้พบความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา  ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงจำเป็นต้องใช้ ทั้งภาษาอังกฤษที่จะเป็นภาษาหลักและภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ฯลฯ

ทางสำนักวิจัยฯ จึงได้สำรวจความเห็นของเยาวชนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาที่สาม และจากการสำรวจพบว่าสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 85.49 มีความสนใจอยากเรียนรู้ภาษาที่สาม เพราะต้องการเพิ่มโอกาสในการหางานทำหรือ เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงาน รองลงมา อีกร้อยละ  84.66 ต้องการติดตามข้อมูลเรื่องราวของสิ่งที่สนใจ เช่น ข้อมูลดารานักร้อง นักแสดง การ์ตูน เพลง ละคร ภาพยนตร์ เกม เป็นต้น ขณะที่ ในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.16 มีความสนใจเรียนภาษาที่สามเนื่องจาก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดต้องการให้เรียน

สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากการเรียนภาษาที่สามมากที่สุดได้แก่ คาดหวังว่าจะมีทักษะในการใช้ภาษานั้นๆ อย่างเพียงพอในการนำไปใช้ได้จริง ร้อยละ 85.26 % รองลงมาคือ ได้ฝึกการใช้ภาษานั้นๆ ในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา คิดเป็นร้อยละ  83.12 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ  80.62 คาดหวังว่าจะมีสื่อการเรียนการสอน เช่น ตำรา หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เกี่ยวกับภาษานั้นๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ เพียงพอในการใช้เรียน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.55 คาดหวังว่าจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ อย่างแท้จริง

ศ.ศรีศักดิ์ กล่าว “ กลุ่มเยาวชนไทยยังให้ความสำคัญต่อสิ่งบันเทิง นักร้อง นักแสดง  สาระบันเทิงและสิ่งเร้าภายนอก โดยกลุ่มเยาวชนไทยตัวอย่างร้อยละ 84.66 ต้องการรู้ภาษาที่สามเช่น ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ เพื่อติดต่อข้อมูลเรื่องราวของคนที่ตนชื่นชอบ”

อ้างอิง ข่าวการศึกษา เดลินิวส์

Advertisements

ติดป้ายกำกับ:, ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: